20.5.05

limbo cibernético

Onde van parar os textos que escribimos no teclado sen reparar que o cursor do procesador de textos non está activo?

E os e-mails que escribimos, borramos e nunca enviamos?

E os posts que facemos, eliminamos e nunca publicamos?

Sem comentários: