29.4.05

se assumir

Onte, por chegar do traballo ás once da noite e ter toda a louza sen lavar, decidín pillar unha pizza para cear, contravindo boa parte dos meus principios dietéticos, económicos, éticos e estéticos.
Hoxe erguinme cedo, rebeleime contra o traballo e dediqueille a mañá á orde e á limpeza. Estendín a lavadora, gardei roupa limpa que levaba semanas sobre o sofá, lavei louza que levaba (...) días no vertedeiro, aspirei, freguei...
Mentres, Rita Lee berrábame compulsiva e repetidamente: você é a ovelha negra da família...

Sem comentários: