24.11.04

voráxine

Conseguido. Hoxe, todo no mesmo día, púxenme de novo coas flexións pronominais e abdominais. Grazas a iso, sinto o corpo máis novo ca nunca e a mente máis vella ca nunca.

Tamén no mesmo día, Alba Nogueira íase pola mañá ben cedo e Cándido Pazó aterraba pola tarde: recepción no aeroporto, visita básica ao centro, cea nun indio, café no Cinema, conversa espontánea cunha irlandesa que comparte connosco a mesa no café, fala español de Colombia e quizais veña mañá á actuación...

Estou canso e dóeme a gorxa do frío que papamos. Pero agradezo esta reactivación.

Sem comentários: